สิทธิพิเศษทั้งหมด

สมาชิก MTL Six Packs ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ได้ในราคา เพียง 89 บาท/ที่นั่ง

รายละเอียดด้านล่าง

ท่องเที่ยว

สิทธิพิเศษ สมาชิกฯ MTL Six Packs รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ได้ในราคาเพียง 89 บาท/ที่นั่ง

 

ระยะเวลา:

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

สถานที่:

โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ Emprive’ Cineclub และโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี)

 

ายละเอียด:

สำหรับสมาชิกโครงการ  MTL Six Packs รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาเพียง 89 บาท/ที่นั่ง เฉพาะที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ สูงสุด 4 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน (1 สิทธิ์/ที่นั่ง)

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store® และ Play Store™

 

วิธีการรับสิทธิ์:

สมาชิกกดรับรหัสสิทธิ์จากแอปพลิเคชัน MTL Six Packs  และแสดงรหัสกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาที่ร่วมรายการ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของ  SF (รหัสจะหมดอายุใน 30 นาที)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: ระดับ Premium

 1. สำหรับสมาชิกโครงการ MTL Six Packs ระดับ Premium
 2. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติเท่านั้น โดยสมาชิกฯ สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่งที่สูงกว่าที่นั่ง Deluxe ได้ แต่ต้องชำระส่วนต่างเพิ่มตามจริง
 3. จำกัด 4 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน (1 สิทธิ์/ที่นั่ง)
 4. สิทธิพิเศษดังกล่าว มีจำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อเดือน
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยสิทธิ์ในทุกกรณี หากมีการกดรับสิทธิ์ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์
 6. ขอสงวนสิทธิ์งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: ทุกระดับ

 1. สำหรับสมาชิกโครงการ MTL Six Packs ทุกระดับ ที่มี E-sticker สะสมตั้งแต่ 3,000 ดวง ขึ้นไป
 2. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติเท่านั้น โดยสมาชิกฯ สามารถอัพเกรดเป็นที่นั่งที่สูงกว่าที่นั่ง Deluxe ได้ แต่ต้องชำระส่วนต่างเพิ่มตามจริง
 3. จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน (1 สิทธิ์/ที่นั่ง)
 4. สิทธิพิเศษดังกล่าว มีจำกัดจำนวนต่อเดือน
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยสิทธิ์ในทุกกรณี หากกดรับสิทธิ์ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์
 6. ขอสงวนสิทธิ์งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
 --