สิทธิพิเศษทั้งหมด

สมาชิก MTL Six Packs รับสิทธิ์ออกกำลังกายฟรี

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2562

ออกกำลังกาย

สำหรับสมาชิกโครงการ MTL Six Packs ทุกระดับ รับสิทธิ์ออกกำลังกายฟรีที่ WE Fitness Society

 

สถานที่:

WE Fitness Society ทุกสาขา เช็คสาขาได้ ที่นี่

 

วิธีกดรับสิทธิ์:

 1. สมาชิกกดรับสิทธิ์จากแอปพลิเคชัน MTL Six Packs
 2. สมาชิกกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน เพื่อรับสิทธิ์ ณ WE Fitness Society ทุกสาขา (รหัสจะหมดอายุใน 30 นาที)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สำหรับสมาชิกโครงการ MTL Six Packs ทุกระดับ
 2. จำกัด 2 สิทธิ์/ สมาชิก/ เดือน
 3. จำกัดจำนวน 50 สิทธิ์/ เดือน/ ทุกสาขา
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยสิทธิ์ในทุกกรณี หากมีการกดรับสิทธิ์ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. เงื่อนไขการเข้าใช้บริการเป็นไปตามที่ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด กำหนด
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 --