เข้าร่วมสนุกกับโครงการ MTL Six Packs 4 Step ง่ายๆ

Step 1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Six Packs ผ่านทาง App Store® และ Play Store™ โดยพิมพ์ คำว่า “MTL Six Packs” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน /การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 3 วิธี คือสมัครผ่าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมล หรือบัญชี Facebook

 • กรณีสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  1. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก”
  2. เลือกสมัครด้วย SMS และกรอกข้อมูลตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน
  3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วเลือก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” หลังจากนั้นกด “สมัครสมาชิก”
  4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์มือถือตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน เพื่อยืนยันตัวตน
 • กรณีสมัครผ่านอีเมล
  1. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก”
  2. เลือกสมัครด้วย อีเมลและกรอกข้อมูลตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน
  3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วเลือก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” หลังจากนั้นกด “สมัครสมาชิก”
  4. ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลตามข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน
 • กรณีสมัครผ่านบัญชี Facebook
  1. กดเข้าสู่ระบบโดย Facebook
  2. เลือก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” หลังจากนั้นกด “สมัครสมาชิก”

 

Step 2: เข้าร่วมกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน รวมถึงกิจกรรมพิเศษจากบริษัทพันธมิตรที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อสะสม E-Sticker และรับสิทธิพิเศษ มากมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม ได้ในแอปพลิเคชัน

 

Step 3: สะสม E-Sticker รับสิทธิพิเศษ มากมาย จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทพันธมิตรและโครงการฯ นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังสามารถสะสม E-Sticker เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่โครงการ MTL Six Packs กำหนด

หมายเหตุ: E-Sticker ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสมจะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยเมื่อขึ้นปีใหม่หรือวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป จำนวน E-Sticker ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสมไว้ในปีก่อนหน้าจะหมดอายุและไม่สามารถยกยอดมาสะสมต่อได้”

 

Step 4: รับสิทธิพิเศษต่างๆ โดยการแสดงหน้าจอที่ปรากฎบนแอปพลิเคชัน หรือแสดงรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับจากแอปพลิเคชันเพื่อขอรับสิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการฯ

 

สถานะสมาชิกของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี 2 ประเภท

 • ประเภทที่ 1 สมาชิกทั่วไปที่ไม่มีกรมธรรม์ของบริษัท สามารถสะสมและนำ E-Sticker ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการ MTL Six Packs จัดขึ้นในแต่ละปี
 • ประเภทที่ 2 สมาชิกที่มีกรมธรรม์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการ MTL Six Packs กำหนด
 --