สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์

นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้

รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง
5,000,000 บาท* ต่อปี

เหมารวม

ค่าห้อง ค่าใช้จ่ายที่
โรงพยาบาล สูงสุด 10,000 บาท* ต่อวัน
รับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู.**

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง

หลังออกจากโรงพยาบาล
สูงสุดถึง 5,000 บาท*


สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ วงเงินแน่นอน

บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย

จนต้องเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เราก็จ่าย

รับค่าชดเชยรายวัน

ได้สูงสุด 6,000 บาท* นานสูงสุด 365 วัน

รับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากนอนไอ.ซี.ยู

หรือโรงพยาบาลในต่างประเทศ สูงสุด 30 วัน**


สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบวีไอพี

รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล

สูงสุดถึง 25,000 บาท*ต่อวัน

รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ สูงสุดถึง 250,000 บาท*

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน

สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ


สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

มากถึง 36 โรคร้ายแรง
รวมสูงสุดถึง 100%*

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
รวมสูงสุดถึง 100%

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม**


สัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง

คุ้มครองการเจ็บป่วย

ครอบคลุม 30 โรคร้ายแรง

คุ้มครองการเสียชีวิต

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ

รับผลประโยชน์

เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง


สัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ

  • คุ้มครองโรคร้ายแรง ตั้งแต่ตรวจพบ สูงสุด 400%*
  • ครอบคลุมถึง 35 โรคร้ายแรง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง
  • รับทันที 100%* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยรับผลประโยชน์กลุ่มละครั้ง และไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อ แต่ยังได้รับความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี

 --